Αρχική Σελίδα Προϊόντα Τιμοκατάλογος Επικοινωνία


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ


ΦΥΛΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τιμολόγια) / ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ*

Οι τιμές αφορούν χαρτί γραφής 90γρ, με εκτύπωση μίας όψης.
Η μονόχρωμη, η δίχρωμη και η τρίχρωμη εκτύπωση γίνονται και με χρώματα Pantone.

Χρόνος παράδοσης: 4-6 εργάσιμες ημέρες από την τελική έγκριση των δειγμάτων
ή (αν υπάρχει έτοιμη μακέτα) από την ολοκλήρωση της παραγγελίας (πληρωμή προκαταβολής).

Μέγεθος Ποσότητα Μονόχρωμα Δίχρωμα Τρίχρωμα Τετράχρωμα
Α4 (21Χ29,7 cm) 1.000 70,00€ 110,00€ 160,00€ 220,00€
Α4 (21Χ29,7 cm) 2.000 90,00€ 130,00€ 190,00€ 250,00€
Α4 (21Χ29,7 cm) 3.000 110,00€ 150,00€ 220,00€ 280,00€
Α4 (21Χ29,7 cm) 5.000 150,00€ 190,00€ 270,00€ 340,00€
Α4 (21Χ29,7 cm) 10.000 200,00€ 260,00€ 360,00€ 450,00€
Α4 (21Χ29,7 cm) 20.000 300,00€ 380,00€ 440,00€ 560,00€
Α5 (14,8Χ21 cm) 1.000 60,00€ 100,00€ 150,00€ 210,00€
Α5 (14,8Χ21 cm) 2.000 70,00€ 110,00€ 160,00€ 220,00€
Α5 (14,8Χ21 cm) 3.000 90,00€ 130,00€ 190,00€ 250,00€
Α5 (14,8Χ21 cm) 5.000 110,00€ 150,00€ 220,00€ 280,00€
Α5 (14,8Χ21 cm) 10.000 150,00€ 190,00€ 270,00€ 340,00€
Α5 (14,8Χ21 cm) 20.000 200,00€ 260,00€ 360,00€ 450,00€


 

ΦΑΚΕΛΑ*
Οι τιμές αφορούν σε εκτύπωση μίας όψης.
Η μονόχρωμη, η δίχρωμη και η τρίχρωμη εκτύπωση γίνονται και με χρώματα Pantone.

Διάσταση 11Χ23 cm, αυτοκόλλητοι, με ή χωρίς εσωτερικό φόντο.
Άνοιγμα από τη μεγάλη διάσταση.

Ποσότητα Μονόχρωμοι Δίχρωμοι Τρίχρωμοι Τετράχρωμοι
500 70,00€ 105,00€ 190,00€ 240,00€
1.000 80,00€ 140,00€ 220,00€ 300,00€
2.000 110,00€ 190,00€ 270,00€ 360,00€
3.000 140,00€ 230,00€ 320,00€ 420,00€
4.000 170,00€ 280,00€ 370,00€ 480,00€
5.000 200,00€ 300,00€ 420,00€ 540,00€


Διάσταση 16,5Χ23 cm (τύπος «σακούλα»), αυτοκόλλητοι, χωρίς εσωτερικό φόντο.
Άνοιγμα από τη μικρή διάσταση.

Ποσότητα Μονόχρωμοι Δίχρωμοι Τρίχρωμοι Τετράχρωμοι
500 80,00€ 130,00€ 200,00€ 290,00€
1.000 110,00€ 160,00€ 240,00€ 320,00€
2.000 160,00€ 220,00€ 310,00€ 390,00€
3.000 220,00€ 280,00€ 380,00€ 460,00€
4.000 280,00€ 340,00€ 430,00€ 530,00€
5.000 310,00€ 400,00€ 550,00€ 600,00€


Διάσταση 23Χ32 cm (τύπος «σακούλα»), αυτοκόλλητοι, χωρίς εσωτερικό φόντο.
Άνοιγμα από τη μικρή διάσταση.

Ποσότητα Μονόχρωμοι Δίχρωμοι Τρίχρωμοι Τετράχρωμοι
500 100,00€ 160,00€ 250,00€ 350,00€
1.000 135,00€ 200,00€ 290,00€ 400,00€
2.000 210,00€ 280,00€ 370,00€ 490,00€
3.000 290,00€ 360,00€ 450,00€ 580,00€
4.000 360,00€ 430,00€ 540,00€ 650,00€
5.000 420,00€ 500,00€ 620,00€ 740,00€


Διάσταση 25Χ35 cm (τύπος «σακούλα»), αυτοκόλλητοι, χωρίς εσωτερικό φόντο.
Άνοιγμα από τη μικρή διάσταση.

Ποσότητα Μονόχρωμοι Δίχρωμοι Τρίχρωμοι Τετράχρωμοι
500 120,00€ 200,00€ 280,00€ 400,00€
1.000 170,00€ 250,00€ 330,00€ 450,00€
2.000 270,00€ 350,00€ 430,00€ 550,00€
3.000 370,00€ 450,00€ 530,00€ 650,00€
4.000 460,00€ 540,00€ 630,00€ 750,00€
5.000 540,00€ 630,00€ 730,00€ 850,00€ΜΠΛΟΚ (Αποδείξεων κ.λπ.)*

Οι τιμές αφορούν σε σε μπλοκ των 50 σετ, χαρτί αυτογραφικό, με ή χωρίς αρίθμιση, 1 περφορέ και εκτύπωση μίας όψης.
Τα χρώματα των χαρτιών είναι: 1ο Λευκό - 2ο Κίτρινο για τα διπλότυπα και 1ο Λευκό - 2ο Ροζ - 3ο Κίτρινο για τα τριπλότυπα.
Σε περίπτωση που πρέπει να μπουν άλλα χρώματα χαρτιού, οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν.

Η μονόχρωμη, η δίχρωμη και η τρίχρωμη εκτύπωση γίνονται και με χρώματα Pantone.
Η αρίθμηση δεν υπολογίζεται σαν επιπλέον χρώμα.

Διάσταση Α5 (14,5Χ21 cm)

Είδος Ποσότητα Μονόχρωμα Δίχρωμα Τρίχρωμα Τετράχρωμα
Διπλότυπα 5 μπλοκ 70,00€ 110,00€ 160,00€ 200,00€
Διπλότυπα 10 μπλοκ 80,00€ 125,00€ 190,00€ 230,00€
Διπλότυπα 20 μπλοκ 100,00€ 155,00€ 240,00€ 280,00€
Διπλότυπα 30 μπλοκ 120,00€ 186,00€ 288,00€ 330,00€
Τριπλότυπα 5 μπλοκ 80,00€ 120,00€ 180,00€ 220,00€
Τριπλότυπα 10 μπλοκ 90,00€ 140,00€ 200,00€ 250,00€
Τριπλότυπα 20 μπλοκ 110,00€ 175,00€ 240,00€ 310,00€
Τριπλότυπα 30 μπλοκ 129,00€ 210,00€ 279,00€ 360,00€


Διάσταση Α4 (21X29,5 cm)

Είδος Ποσότητα Μονόχρωμα Δίχρωμα Τρίχρωμα Τετράχρωμα
Διπλότυπα 5 μπλοκ 75,00€ 115,00€ 165,00€ 230,00€
Διπλότυπα 10 μπλοκ 85,00€ 135,00€ 195,00€ 270,00€
Διπλότυπα 20 μπλοκ 105,00€ 195,00€ 250,00€ 350,00€
Διπλότυπα 30 μπλοκ 128,00€ 255,00€ 309,00€ 420,00€
Τριπλότυπα 5 μπλοκ 80,00€ 130,00€ 180,00€ 240,00€
Τριπλότυπα 10 μπλοκ 100,00€ 160,00€ 210,00€ 280,00€
Τριπλότυπα 20 μπλοκ 140,00€ 210,00€ 270,00€ 390,00€
Τριπλότυπα 30 μπλοκ 180,00€ 258,00€ 330,00€ 468,00€


Διάσταση Β5 (17Χ24 cm)

Είδος Ποσότητα Μονόχρωμα Δίχρωμα Τρίχρωμα Τετράχρωμα
Διπλότυπα 5 μπλοκ 70,00€ 110,00€ 160,00€ 210,00€
Διπλότυπα 10 μπλοκ 80,00€ 125,00€ 190,00€ 250,00€
Διπλότυπα 20 μπλοκ 100,00€ 160,00€ 240,00€ 310,00€
Διπλότυπα 30 μπλοκ 120,00€ 195,00€ 300,00€ 378,00€
Τριπλότυπα 5 μπλοκ 80,00€ 120,00€ 180,00€ 220,00€
Τριπλότυπα 10 μπλοκ 95,00€ 140,00€ 210,00€ 260,00€
Τριπλότυπα 20 μπλοκ 125,00€ 195,00€ 260,00€ 330,00€
Τριπλότυπα 30 μπλοκ 153,00€ 243,00€ 309,00€ 390,00€

* Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και κόστος δημιουργικού (μακέτα).

Ο χρόνος παράδοσης ποικίλει, ανάλογα με το είδος, τα τεμάχια, την ποσότητα των χρωμάτων εκτύπωσης,
καθώς και τον τρόπο αποστολής των προϊόντων.
Ο μέσος όρος του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της παραγωγής των παραπάνω εντύπων
(μη συμπεριλαμβανομένης της μακέτας) είναι 4-6 εργάσιμες ημέρες.


ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΧΑΧΛΑΚΗΣ & ΥΙΟΣ Ε.Ε.
Γραφικές Τέχνες
Email:
info@hahlakis.com
hahlakis@yahoo.gr (για αποστολή αρχείων έως 25MB)

Αρχική Σελίδα

Τρόπος Παραγγελίας

Προϊόντα

Πληρωμές - Αποστολές - Επιστροφές

Τιμοκατάλογος

Επικοινωνία